Gamagare gop

Die Gamagara munisipaleteit sê hulle is tans besig met openbare deelname prosesse om die munisipaleteit se geintegreerde ontwikkelings plan wat hand aan hand met die begroting loop ter tafel te le. Johannes Roman burgermeester van die Gamagara sê die deelname van inwoners is van kardinale belang omdat die gop inwoners van gehalte dienslewering verseker. Hy sê die munisipaleteit beken uitdagings en doen terselfdetyd alles in hulle vermoe om die diens wat mense verdien daar te stel. Roman sê inwoners moet die gemeenskaps deelname prosese ondersteun omdat dit hulle stemme laat hoor.

Journalist: Rodrick Titus
Email: roderick@radioriverside.co.za

Social Media