Sport terug in skole

In ‘n onlangse indiepte gesprek met die nuwe voorstitter van die DCF plaaslike rugby klub, Lionel Losper het die gebrek aan dissipline by leerders onder die soeklig gekom. Losper sê sport is ‘n magtige element wat dissipline inboesem by leerders. Volgens Losper wie ‘n oud onderwysers is, is die gebrek aan sport by skole ‘n bydraende faktor  tot die tekort aan  dissipline soos dit telkemale op sosiale media vertoon word. Losper sê, die dissiplinêre probleme wat tans in die onderwys sektor ervaar word, was nie in die verlede ‘n probleem nie, want dissipline was deur sport bestuur. Losper brei uit oor die belangrik van sport in skole.   Insert  - sport

Journalist: Rene Julies
Email: rckjulies@gmail.com

Social Media