Water druk herstel

Inwoners van die Sol Plaatje munisipale regsgebied sê toegang tot drinkwater is herstel na 'n nagtelike wateronderbreking wat deur die munisipaleteit daargestel was om die toevoer na die Newtown reservior te stabiliseer. Die munisipaleteit se woordvoerder Thoko Riet se hulle het opgemerk dat inwoners wat van Newton water ontvang klagtes opper van 'n laagdruk daarom moes hulle die ingryping maak om die druk te verbeter. Riet se die toevoer is intussen na normaal herstel en versoek inwoners om waar probleme ervaar word die kliente diens sentrum te kontak asook om enige waterlekasies of pyp barste onmiddelik te raporteer.

Journalist: Rodrick Titus
Email: roderick@radioriverside.co.za

Social Media