Dawid kruiper munisipaleteit oor verkeerde media plasing

Die Dawid Kruiper munisipaleteit se woordvoerder Patrick Williams se dus onwaar dat die munisipaliteit gereageer het nadat daar 'n video oor slaggate op die Gemsbok koerant geplaas is. Williams se die minisipaleteit beskikoor 'n weeklikse program watgevolg word om slaggate in die regsgebied te herstel. Williams het 'n beroep gedoen op die Gemsbok en die breë media om nie altyd te probeer om die munisipaliteit in 'n slegte lig te plaas nie. Hy se die munisipaleteit erken uitdagings maar dat daar terselfdetyd ook daaraan gewerk word om dienslewering vir inwoners daar te stel. INSERT

Journalist: Rodrick Titus
Email: roderick@radioriverside.co.za

Social Media