Mosie vir ondersoek na sol bestedings gevra

Die Sol Plaatje munisipaleteit is uitgewys as die Noordkaap provinisie se top munisipaleteit wat onreelmatige besteding en ander ongerymdhede betref in die Ouditeur Generaal se verslag oor munisipaleteite in die Noordkaap se stand van sake. Die verslag het volgens die Demokratiese Aliansie gewys dat bewys van diens gelewer nie altyd by die munisipaleteit bewys kan word nie terwyl die tenders wat uitgegaan het ook kommer wek. Die party se hulle het reeds by verskeie geleenthede die prosese bevraagteken wat niks van gekom het nie. Die party se ook dat hulle bekommerd is oor die meer as 500 miljoen randse onreelmatige besteding in die laaste 5 Jaar en het gevra vir 'n ondersoek. Waterversekering in die regsgebied wek ook volgens die party kommer en 'n mosie om ondersoek te las van wanbesteding en ander ongerymdhede van 2017/18 tot op hede word gebring. Chris Whittaker van die demokratiese aliansie se dus kommerwekkend dat die munisipaliteit steeds ondanks die verskeie probleme wat uitgewys word steeds voortgaan om openbare fondse te misbruik en niemand aanspreekkikheid aanvaar nie

Journalist: Rodrick Titus
Email: roderick@radioriverside.co.za

Social Media