Óuers kritiseer bela wetsontwerp

Bekommerde ouers het die komitee gemoeid met die openbare deelname proses rondom aborsies skerp veroordeel. Die ouers het die regering daarvan beskuldig dat hulle ouers se verantwoordelikheid oorneem en terselfdetyd nie verantwoordelikheid vir hulle kinders se besluite gaan neem nie. Dit kom na die basiese onderwys-wysigingswetsontwerp bekend as die Bela-wetsontwerp kontroversie ontlok het, toe sommige lede van die parlement daarna verwys het as 'n “aborsewet” as gevolg van sy benadering tot die hantering van leerderswangerskap. Die wetsontwerp het ten doel om die Suid-Afrikaanse Skolewet en die Wet op die aanstelling van opvoeders aan te pas om dit in lyn te bring met die veranderende onderwysomgewing. Die basiese onderwyskomitee het die wetsontwerp verwerk tydens 'n reses na openbare verhore in die Noord-Kaap en Oos-Kaap.INSERT (ouers)Teenstanders van die Bela-wetsontwerp het besorgdheid uitgespreek oor sy bevordering van omvattende seksuele voorligting en die waargenome betrokkenheid van skole by die verwysing van leerders vir aborsies en kontrasepsie. Ten spyte van die gemengde reaksies het die komitee sy verslag aanvaar, wat nou aan die Nasionale Vergadering gestuur sal word. 

Journalist: Rodrick Titus
Email: roderick@radioriverside.co.za

Social Media